..
 

CANINIZ SIKKIN ÜZGÜNSENİZ OKUYUN
......... Alim ve velilerden Fahreddin-i Razi hazretleri “rahmetullahi aleyh”, bir gün, birkaç sevdiğiyle biraraya gelmişti.
Onlara bir müddet muhabbetle baktıktan sonra;
- Şu anda çok sevinçliyim, buyurdu.
- Neden efendim? dediler.
- Size sevgiyle baktım. Günahlarım affoldu, onun için sevinçliyim. "Bir mümin, bir müminin yüzüne “Allah için” sevgiyle bakarsa, Cenâb-ı Hak onun bütün günahlarını affediyor "buyurdu.

Sonra şunu anlattı:
..........Mahşerde, güneş bir mızrak boyu alçalacak.
Herkes buram buram ter dökerken, bir grup insanlar, Arş-ı âlâ altında gölgelenecekler.
Mahşer halkı meleklere soracak:
- Bunlar Peygamber midir?
- Hayır, diyecekler.
- Evliya mıdır?
- _Hayır_.
-Ya kimdir bunlar?
- Bunlar, ahir zaman ümmetinden olup birbirlerini Allah için seven Müslümanlardır.
Şöyle bitirdi:..

devamı sonraki sayfada...

..


.
..