KUMA OLARAK GİTTİ 2021-04-07 22:39:35Reklamlar


Türkiye günlerdir ATV ekranlarındaki y-ufkacı s-kandalını konuşurken şimdi de Zeynep M-anav isimli ka-dının olayı p-atlak verdi. K-ızı ile birlikte p-rograma katılan Veysel M-anav isimli kişi, 27 yıllık ka-rısının Fikret Uğur adındaki 3. kuma olarak k-açtığını öne sürdü. EVLİ KA-DIN, 27 YILLIK EŞ-İNİ TERK -DİP 3. KU-MA OLARAK KA-ÇTI ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un programında yaş-ananlar Türkiye gü-ndemini me-şgul e-tmeye devam ediyor. Pr-ogramın g-eçtiğimiz h-ftalarda ya-yınlanan b-ölümlerinde i-simleri Hamide D-uran olan iki elti, ko-calarını terk edip, yufkacı Muammer isimli kişiye kaç-mışlardı. Toplum olarak henüz bu olayın ş-okunu atlatamadan şimdi de e-vli ka-dının 3. k-umara olarak başka bir adama k-açması sk-andalı p-atlak verdi.
Reklamlar
loading...
loading...