SON YILLARDA ÜÇ DEFA 2021-06-10 21:14:39Reklamlar


90’lı yıllara damga vuran Şa/rkıcı Gü/lay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mü/cadele ediyor. Me/sane ve bö/brek tü/mörüne bağlı olarak ço/klu organ ye/tmezliği yaşayan Gülay, te/davisinin ardından tatil için gittiği bodrumda 3. kez ka/nser olduğunu öğrendi. Ra/him ka/nseri olduğu belirlenen ünlü şarkıcı apar topar İstanbul’a dönerek te/daviye başladı. ‘Cesaretin Var mı Aşka?’ şarkısıyla 90’lı yıllara da/mga vu/ran Şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mü/cadele ediyor. 1’er yıl arayla me/sane ve bö/brek tü/mörü a/meliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu o/rgan ye/tmezliği nedeniyle ha/stanede uzunca bir süre te7/davi gördü.
Reklamlar